Har du har fugt i din bolig, er det vigtigt at få bugt med det, inden det spreder sig.

Skalflex fugtsikring består af en række produkter, der kan sammensættes så forskellige kombinationer udbedrer, eller forebygger fugtproblemer optimalt. Dette kan både være indvendigt eller udvendigt.

Fordelene ved Skalflex Fugtsikring

  • ​Et komplet system med variationsmuligheder, der stort set løser alle former for fugtproblemer.
  • ​Forbedrer indeklima i fugtige bygninger.
  • Permanent vandtætning af etager under jorden, kældre og sokkelområder.
  • Øger boligens levetid og værdi.
  • Reducerer radionindtrængning i boligen.
  • Miljøvenligt system uden organiske opløsningsmidler.

Du er velkommen til at bestille et besøg sammen med en af vores konsulenter for råd og vejledning.

Skalflex fugtsikring

Skalflex har udviklet systemer til udbedring og forebyggelse af fugtproblemer. Samlet under ét kalder vi det Skalflex Fugtsikring®. Systemet består af en række produkter, der kan sammensættes, så forskellige kombinationer udbedrer eller forebygger fugtproblemer optimalt indvendigt og/eller udvendigt.

Med Skalflex Fugtsikring® kan du ændre en fugtig kælder til en tør kælder i boligstandard med eller uden ekstra isolering Det er vigtigt at kende så meget til bygningen og omfanget af fugtskade som muligt, for at kunne vælge det
rigtige fugtsikringssystem.

Vigtig viden - Udvendig fugtsikring

Fugtsikring bør altid foregå udvendigt, da det resulterer i et helt tørt murværk. I så fald bør hele soklen og kældermuren fritlægges. I mange tilfælde, f.eks. i bymidter, er det ikke muligt at få adgang til størsteparten af den udvendige sokkel. Derfor tilbyder Skalflex Fugtsikring® også løsninger, der fugtsikrer indvendigt.

Lad os sige det med det samme: Det kræver en del arbejde at fugtsikre sin bolig. Inden arbejdet påbegyndes skal bygningens muligheder for fugtsikring undersøges, fugtindtrængningen kortlægges og fugtindholdet i murværket kendes. Eventuelle ændringer i fremtidig fugtindtrængning bør også tages med i betragtning.

Klargøring af murværk

Der kræves en grundig klargøring af murværk og evt. opgravning af terræn. Herefter kan selve fugtsikringen begynde. Der er ingen lette løsninger eller nemme genveje, men til gengæld er belønningen ekstra kvadratmeter i boligstandard i tillæg med en masse andre fordele.

Kilde: www.skalflex.dk